poniedziałek, 6 kwietnia 2009

Żeby wysoko się odbić, należy nisko upaść - SCJP 93%

Witam wszystkich,
Długo mnie nie było, ale nie oznacza, że się poddałem. Przyznaję, że zwątpiłem w moje siły, ale nie poddałem się, walczyłem dalej i zdobyłem 93% na egzaminie SCJP. Nadal szukam mojej "drogi" do programisty J2EE...

pozdrawiam wszystkich, a szczególnie tych którym to się udało :-)

poniedziałek, 12 stycznia 2009

Pierwsze kroki

Witajcie,

Przypuszczam, że jedyna droga do Programisty J2EE prowadzi przez praktykę. Aby ugasić ból jej braku, powstała potrzeba stworzenia aplikacji J2EE. Los tak chciał, aby nazywała się "My Progress Blog". Aplikacja ta jest portalem WWW służący do:
* prowadzenia blogów przez autora
* oglądania blogów przez użytkowników internetu

Wszystkie wymagania funkcjonalne zostały zawarte w diagramie przypadków użycia:

Ze strony technicznej zapadły pierwsze postanowienia co do wyboru środowiska aplikacji:
- Tomcat 5.5
- MySQL 5

Z kolei środowiskiem programistycznym użytym do rozwijania tej apliacji będzie Eclipse IDE for Jave EE Developers.

Po skonfigurowaniu obu środowisku, w oparciu o książkę "Servlet & JSP" (HeadFirst, 2008) rozpocząłem powtarzanie informacji o Servletach i JSP. Powstały pierwsze servlety i strony JSP.

poniedziałek, 5 stycznia 2009

Mój cel - podsumowanie ostatniego spotkania

Oto podsumowanie ostatniego spotkania:

1. Co chce osiągnąć?
* samodzielność w projekcie
* umiejętność nabywania nowych umiejętności
* świadome łączenie technologii
* odnajdywanie się w projekcie wykorzystującym wiele różnych technologii
* oprzeć się na technologiach: mySQL/Oracle, jdbc, hibernate, spring, struts2, obsługa xml

2. Po czym poznam, że to osiągnąłem cel?
* nabyta UMIEJĘTNOŚĆ UPORZĄDKOWANEGO ZAPLANOWANIA I STWORZENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
- UPORZĄDKOWANEGO (przemyślane zaplanowanie optymalnej, otwartej na zmiany architektury systemu)
- ZAPLANOWANIA (dostaję gotowe wymagania, wybranie konkretnych frameworków/technologii, opracowanie architektury systemu)
- STWORZENIA (implementacja, przede wszystkim, logika biznesowa, integrowanie poszczególnych części aplikacji razem, UI ma mniejszy priorytet)
- SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (technologia Java/JEE, wieloużytkownikowy, aplikacja webowa, oparta o relacyjną bazę danych, taki jak...allegro, obsługa kont bankowych, blogspot.com)

3. Ile czasu przeznaczam na osiągnięcie celu?
Deadline to moje 27 urodziny - 4 kwietnia 2009 r.

poniedziałek, 29 grudnia 2008

Pierwszy post - moje oczekiwania

Chciałem podzielić się z wami moimi oczekiwaniami co do programu pt. "Coaching dla programistów". Po zakończeniu tego programu chciałbym stać się samodzielnym programistą platformy J2EE, tworzyć skalowane i niezawodne rozwiązania webowe. Cieszyłbym się jeśli moje kwalifikacje mógłbym bez przeszkód potwierdzić certyfikatami firmy Sun Microsystems.